Arton påståenden som kan förändra samarbetet i arbetslivet

Vi har studerat framgångsrika organisationslösningar i många år. Problemet är att de inte kan kopieras på samma sätt som man är van vid. Anledningen är att de i sin praktik bygger på en kongruent föreställning om människan i arbetslivet som de flesta andra lösningar inte har.  Vad som hänt är att människans situation förändrats. Hon äger alltmer sig själv men blir samtidigt allt mer ensam då de gamla relationerna inte längre räcker till.  Vi som enskilda människor måste därför numera på eget initiativ söka andras respekt och tillhörighet. Vi får den inte utan ansträngning.

För att lyckas krävs det emellertid också att vi i samhället, i våra verksamheter och på våra arbetsplatser möter en helt annan inställning till samarbete än vad vi tidigare varit vana vid. Denna nya inställning växer numera allt snabbare fram i skuggan av den gamla.

Men förståelsen för varför det nya är mer stabilt och bättre än det gamla är låg. Många av de goda organisationslösningarna blir därmed kortvariga och motsägelsefulla då de bygger på alltför grunda insikter om samverkansfenomenens natur. Det är detta förhållande vi har försökt beskriva i arton punkter i bifogade artikel.

Artikeln kan laddas ner här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Arton_pastaendenb.pdf