Den socialkonstruktivistiska grunden för den interaktiva modellen för organiserande och ledning

Friedrich Glasl beskriver hur kalla konflikter, som vi väl känner till på en övergripande nivå – exempelvis mellan fack och arbetsgivare – numera sprider sig till mikro- och mesosocial nivå.  Samma observation har gjorts av Ole-Jacob Thomassen som i sin avhandling konstaterar att den administrativa doxan, det vill säga de modeller som i dag användes för ledning och organiserande, genererar ineffektivitet och medverkar till ohälsosamma samspelssystem och ständiga konflikter.

Artikeln kan laddas ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/interaktivmodellfull.pdf