Synergi kan vara både negativ och positiv

Mänsklig samverkan består av interaktiva mönster. Dessa kan vara sådana att man gemensamt klarar sådant som inte var och en ensam kan åstadkomma. Men det kan också vara så att man motverkar varandra och till och med förstör viktiga värden och tar död på varandra.

Interaktiva mönster kan därför medföra både synergi där 1+1 blir mer än 2 och negativ synergi där 1+1 bli negativt. Bifogade artikel är en introduktion. En fördjupning av problematiken runt synergi kommer vi att utforska vidare i framtiden. Så här långt har vi kommit.

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/synergi.pdf