Något om tjänsteleveranssystem

Tjänsteleveranssystem är stabila genom att alla de deltagande, inklusive de som drar nytta av tjänsterna, känner tillfredsställelse över att medverka i något som de upplever som gott. De utvecklingsbara verksamheterna är därför inte de traditionella producerande företagen. De utvecklingsbara institutionerna finns istället i den i näringslivsdiskussionen ofta osynliga och politiskt negligerade tredje sektorn.

Artikeln kan laddas ner som pdf här