Något om tjänsteleveranssystem

Industrisamhället växte fram genom att tekniken genom masstillverkning kunde skapa ett bättre samhälle. Industrisamhället byggde på upplysningstidens tankesystem. Problemet just nu är att tekniken ofta blir sin egen fiende. När jag läser det som skrivits om Servicemanagement slås jag av att de exempel som ges alltid handlar om att göra samhället bättre. Men då inte genom bättre teknik utan genom nya institutioner i vilka människorna får möjlighet att förverkliga detta bättre samhälle. Dessa bör vara små och olika.

Tjänsteleveranssystem är stabila genom att alla de deltagande, inklusive de som drar nytta av tjänsterna, känner tillfredsställelse över att i den lilla skalan medverka i något som de upplever som gott. De utvecklingsbara verksamheterna är därför inte längre de traditionella stora och massproducerande företagen. De utvecklingsbara institutionerna finns istället i den ofta osynliga tredje sektorn I dag saknar de utvecklingskraft och integreras i de ”stora”.  Det är sådana verksamheter – som inte skapar ”produkter” utan i den lilla skalan erbjuder goda tjänster – som borde stödjas så att de sprider sig och utvecklas.

Denna text kan laddas ner som pdf här

https://menvart.se/Filerpdf/2017-bloggar/Tjanster.pdf