Behöver man formulera och förstå samarbetsuppgiften?

För en tid sedan hade Lars Axvi och Karl Ydén vänligheten att bjuda in mig till en simulering på simulatorcentrum på Chalmers. Simuleringen handlade denna gång om en samarbetsövning. Denna gav mig anledning till en reflektion över att samarbetsåtagandet mellan eleverna inte definierades eller ens diskuterades. Detta gjorde att man misslyckades – vilket är en dålig lärandestrategi för den typ av komplexa förhållanden som skall hanteras.

Nedanstående pdf ger beskrivningar av några av mina erfarenheter

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Formulera_och_forsta_samarbetsuppgiften.pdf