Introduktion av begreppet samarbetsuppgift

Vi i Samarbetsdynamik har sedan länge yrkesmässigt riktat vårt intresse på att samarbete är en förmåga. I många av de vanliga resonemang som förs talas det emellertid inte om samarbetsförmåga. Det talas istället om enskilda individers moral, karaktär, värderingar etc. Det talas om empati, kontroll, omoral och hävdelsebehov etc. Det refereras till bestämda egenskaper snarare än till något som kan övas och förstås.

Eftersom det behövs minst två för att samarbeta har vi haft svårt att acceptera att den förståelse som behövs enbart skulle vara förankrad i enskilda individer. Det är rättare att säga att den finns mellan människor i form av en ömsesidig förståelse av varandra och av den verksamhet man gemensamt deltar i.

Läs vidare i bifogade pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Introduktion_av_samarbetsuppgift.pdf