Slutet för maskinmetaforen – när tilliten till det tekniska språkbruket sviktar

Nedanstående artikel gr en överblick av framväxten av det tekniska språkbruket och hur därför de konventionella resonemangen missar de viktiga dimensionerna i många kvalificerade tjänsteyrken.

Man är fångad i en maskinmetafor som hämtats från det industriella samhället. Vi har fått ett tekniskt språkbruk som osynliggör viktiga kunskaper och erfarenheter.

Artikeln kan laddas ner som pdf här