Organisatorisk och social arbetsmiljö i vår tid (2)

I samband med det så kallade Krokomfallet, där en befattningshavare begick självmord och de anhöriga då anklagade arbetsgivaren för dålig arbetsmiljö, fick vi i några uppdrag anledning att göra en djupdykning i hur man kan definiera psykosocial arbetsmiljö i vår tid.

”2” i rubriken indikerar att en identisk text kan finnas på annan plats i arkivet

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Psykosocial.pdf