Henpower – ett exempel som ifrågasätter tankefigurerna bakom de etablerade metodologiska kraven på evidensbasering.

För att inse nödvändigheten av att finna alternativa former för att skapa ett empiriskt material är det viktigt att försöka förstå begränsningarna i de etablerade metoderna för evidensbasering.

Monica Hane använder i detta exempel den utvärdering som gjorts av så kallad hönsterapi som blivit populär på äldreboenden. Särskilt utbrett i England. Beskrivs i tidningar och i Sveriges Radio som ” a cracking new therapy”.

Monica Hanes artikel kan laddas ner som pdf här