SOHL-skenshistoria från filtväveri i Halmstad

Under mina tjugotal år som frilansande lärare kom jag i kontakt med den privata forskningsorganisationen Samarbetsdynamik, vilken utforskar organisationers mänskliga sida och hyser ett grundmurat intresse för arbetslivets pedagogik. De hade, i sin tur, arbetat med Albany Nordiska Filt i Halmstad och kände till att de behövde utbilda sin personal i svenska för att de utrikes födda arbetarna skulle kunna delta i de modernare arbetsmetoder man utvecklat.

Läs mer här

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/SOH.pdf

Läs Karins redogörelse för suggestopedins grunder hät

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Karin5w.pdf