Ett annat perspektiv på organisationens mänskliga sida

Organisationens mänskliga sida är liktydigt med samarbetet mellan de individer som är inblandade i arbetet. Användning av dagens administrativa praxis som bygger på hierarkiska antaganden verkar emellertid försvåra samarbetet människor emellan då den inte stämmer med människors värderingar och erfarenhetsmassa. Administrationen verkar också allvarligt begränsa möjligheterna för professionella aktörer att få utlopp för sin kunskap och sin kunnighet. Det blir en ond cirkel. Ju sämre det går desto mer försöker man med det gamla. Frågan är om inte något som liknar en svärmmetafor – se artikeln ”Konsten att förstå det kollektiva handlandet” – skulle kunna medföra att delar av den gamla administrationen kunde skrotas.

Artikeln kan laddas ner som pdf här