Samarbetets outnyttjade kunskapskapital

Allt handlar i dag om ekonomi. Men ledare och ekonomer har missat möjligheten att exploatera ett viktigt kapital – kunskapskapitalet. Det projekt vi gjort för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) visar hur kunskapskapitalet kan omsättas i gemensam nytta och därmed också på sikt i reda pengar och en större välfärd.

En reflektion med utgångspunkt i ett projekt för FSA.

Artikeln kan laddas ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Kunskapskapital2.pdf