Större inflytande än bara genom röstning

Massmedia domineras just nu – år 2014 – av valdebatter. Sällan diskuteras frågan om governance och hur de mänskliga rättigheterna skall tolkas i vår tid. Debatterna handlar istället nästan uteslutande av partiernas argumentation för olika “satsningar” och försök att vinna väljarnas gunst.

Mer resurser till det ena eller andra skall göra susen. Man kan tro att vi befinner oss i industrialismens gryning då stora grupper led nöd och då en bättre ekonomi stod högst på önskelistan.

Allt fler forskningsresultat, se bland annat Richard Layards forskning, tyder emellertid på att ekonomiska satsningar inte är det grundläggande politiska problemet. Ekonomin är förstås inte oviktig men välståndet – och upplevelsen av välfärd – formas i vår tid av helt andra faktorer. En ökning av bruttonationalprodukten ger bara en marginell ökning av upplevelsen av välstånd.

Layards lista talar istället om människors behov av att få vara kapabla att:

  • skapa goda relationer till familj och närstående. Det vill säga att medverka till att dom man står nära har det bra.
  • skapa en för sig själv förutsebar och stabil finansiell situation. Man betonar stabiliteten snarare än nivån. Det vill säga att känna sig trygg med att förutsättningarna för att klara av sina ekonomiska åtaganden inte kommer att förändras genom att berövas sina tillgångar eller genom andras nyckfullhet i beslut och åtgärder.
  • skapa en position i vilken man känner att man ingår i samhället. I vår kultur är det särskilt viktigt att denna position uppstår genom att utföra ett arbete som har mening i samhället och som får uppskattning av andra.
  • etablera en social gemenskap i vilken man har vänner som man kan känna sig trygg med.
  • hålla sig frisk, vilket är mycket mer än att slippa vara sjuk.
  • skapa sig en personlig frihet. Det vill säga ett “revir” inom vilket man är betrodd att ta ansvar för sina val.

Ovanstående text kan laddas ner som pdf här

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Layard.pdf