Videopresentationer

Vi har gjort ett par enkla videopresentationer för att illustrera skillnaden mellan ”mainstream” och dagens efarenheter och aktuell forskning. Klicka på respektive block.