Det svåra men nödvändiga kulturskiftet

Anledningen att jag tar upp kulturbegreppet är att jag menar att den kultur vi i dag lever i osynliggör och negligerar det jag kallat praktikens rationalitet – det vill säga kulturens dynamiska egenskap att ständigt förändras och ”bli till”.

Genom att inte uppmärksamma denna aspekt av kulturen skapas en kulturell kris som gör det svårt för oss att som enskilda individer förstå varför det är som det är och varför det blir som det blir när vi gör som vi gör. De kraftfulla förändringar vi i dag utsätts för gör det angeläget att bättre förstå karaktären av sådana skiften av underliggande tankefigurer och utgångspunkter och hur de kan leda till en kris.

En mer detaljerad redogörelse finner Du i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Kulturskifte19101.pdf