Istället för koncept

Den 18 januari samtalade vi med Katarina Olander och Jan Andersson om deras syn på sitt arbetssätt ”Open design” och varför de uppfattar att ”Koncept” riskerar att försvåra en färändring snarare än underlätta den. Det visade sig att deras resonemang kunde knytas till en mängd andra modeller och praktiska erfarenheter som gav en bra bild av arbetssättet.

Vår intervju med kommentarer kan laddas ner som pdf här

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/09_0021.pdf