Värderingar sitter inte i huvudet utan i språkandet

Många värdegrundsundersökningar, Ingelhart och Welzels undersökning är ett exempel, visar på en kraftig förskjutning i vår syn på oss själva i förhållande till tidigare. Denna förskjutning har dramatisk betydelse för arbetslivet. Genom denna förändrade syn är det inte möjligt att enbart föra samma typ av samtal som man gjort tidigare.

I nedanstående artikel belyser jag vilka språkliga och begreppsliga konsekvenser denna förändring får för de utredningar och andra undersökningar som görs inom organisations- och ledningsområdet. 

Artikeln kan laddas ner som pdf här

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/01_0031.pdf