Det svenska alternativet – att värna om den samlade medarbetarkraften

Ett inspel på våra seminarier, där vi diskuterat arbetslivet förändrade villkor, har varit Ronald Inglehart och Christian Welzels diagram. De har genomfört sin undersökning i nästan alla världens länder för att kartlägga var i deras modell varje land befinner sig. Kartan de har ritat kallas WorldValueSurvey och kan hämtas på nätet.

Sverige har en unik placering längst upp till höger på denna karta. Det finns ingen anledning att tro att en enskild verksamhet i detta fall skulle vara radikalt avvikande. Även om så vore fallet har alla de som deltagit på seminarierna varit överens om att de värderingar som kartan uppvisar för Sverige är en förutsättning för ett effektivt och hälsosamt arbetsliv.

Något förenklat kan man säga att man tidigare såg sig som ”utförare”, en kugge i maskineriet och en medlem i ett kollektiv. Då var idealet att vara stolt över sin förmåga till självbehärskning, till renlärighet, till ödmjukhet, till pliktkänsla, till moral och flit.

Numera vill man vara suverän och styra sitt eget liv, man vill ta ansvar för sina val och sina handlingar och man vill kunna se sig som ”professionell” i meningen att fatta kvalificerade beslut inom sitt eget yrke och arbetsområde. Denna artikel belyser konsekvenserna för samarbete och organisering om man vill dra nytta av denna framväxande potential.

Nedanstående pdf ger en översikt över utvecklingen och hur man skulle kunna gå vidare utifrån Inghart och Welzers dokumentation.

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/01_0021.pdf