Konsten att förstå det kollektiva handlandet

Att ha ett företag som heter Samarbetsdynamik AB förpliktigar. Namnet anger vad vi yrkesmässigt varit intresserade av. Men vi har med tiden allt mer förstått att resonemangen om individuellt och kollektivt handlande blandas samman och går i varandra på ett sätt som är mycket förvirrande. Vi upplevde samma svårighet när vi skulle förklara användningsområdet för en apparat som hade uppfunnits för att mäta bärkraften hos betongpålar. Historien om hur vi löste denna svårighet illustrerar problemet.

Artikeln kan laddas ner som pdf här